Werkwijze: Magie in de buurt

Visie

De fantasie van kinderen is een bron van inspiratie die buurten een enorme impuls kan geven als hier ruimte voor wordt gegeven in beleid en de uitvoering hiervan. Creatief ontwikkelen is net zo belangrijk als taal en rekenen en ieder kind zou hier de mogelijkheden voor moeten krijgen.

Missie

Operatie Periscoop stimuleert kinderparticipatie door middel van creatieve ontwikkeling, ruimtelijke expressie en het maken van een oprechte verbinding met de buurt.

Operatie Periscoop werkt samen met kinderen, hun ouders en omgeving en doet ‘mapping’ en actie-onderzoek op buurtniveau naar hun beleving van de wijk; we dragen praktische ideeën en oplossing aan die we met de kinderen bedenken en doen creatieve interventies in de openbare ruimte; ‘placemaking’. Op deze manier brengen we magie terug in de buurt.

Kortom

Operatie Periscoop is er om de stem van kinderen en jeugd te verheffen en hiermee een zichtbare stempel te drukken op de openbare ruimte waardoor de leefbaarheid en sociale cohesie toenemen op buurt niveau.

Operatie Periscoop stimuleert kinder- en jeugd participatie door middel van creatieve ontwikkeling, ruimtelijke expressie en het maken van een oprechte verbinding met de buurt.

Operatie Periscoop werkt samen met kinderen, hun ouders en omgeving en doet ‘mapping’ en actie-onderzoek op buurtniveau naar hun beleving van de wijk; we dragen praktische ideeën en oplossing aan die we met de kinderen bedenken en doen creatieve interventies in de openbare ruimte; ‘placemaking’.

Op deze manier brengen we magie terug in de buurt.

Operatie Periscoop nodigt uit tot een oprechte verbinding met bewoners om vertrouwen te winnen en hiermee meer netwerken te betrekken. De fantasie van kinderen is een bron van inspiratie die buurten een enorme impuls kan geven als hier ruimte voor wordt gegeven in beleid en de uitvoering hiervan.

Tegelijkertijd is er ook meer aandacht voor kinderen nodig en vooral in buurten waar de sociale cohesie klein is en armoede en uitsluiting door vele bewoners wordt gevoeld.

Hierdoor ontstaat er een hardere sfeer op straat en de lontjes worden korter. Als ouders te grote zorgen hebben lijden kinderen en door het gebrek van positieve aandacht bestaat de kans dat kinderen hun eigen vermogen niet optimaal kunnen ontwikkelen. Dit frustreert en komt weer terug op straat en hierdoor ontstaat een vicieuze cirkel.

Creatieve ontwikkeling

De cirkel wordt doorbroken door kinderen terug in hun kracht te zetten. Uitgaande van de positieve en creatieve kracht van kinderen bieden wij creatieve ontwikkeling door hen mee te nemen op een reis langs allerlei vormen van kunst en creativiteit, hen hiermee te laten experimenteren en hen zelf hun eigen creatieve kracht te laten ervaren. En dit tegelijk te uiten in de eigen buurt. Binnen de kortste keren zullen kinderen zelf het initiatief nemen en zelf aangeven welke creatieve vormen zij leuk vinden en hoe we de reis moeten vervolgen. Creatieve ontwikkeling stimuleert de veerkracht en assertiviteit waardoor kinderen zich beter kunnen uiten en meer worden gehoord.

Ouders, jongeren en bewoners

In de aanpak van Operatie Periscoop is de directe omgeving van kinderen heel belangrijk. Ouders, buurtbewoners en jongeren vormen een belangrijke schakel in het activeren van de buurt en zijn allen essentieel voor de sfeer op straat. Operatie Periscoop ontwikkelt daarom activiteiten voor deze verschillende doelgroepen en de buurt als geheel.

Overheid, politie en professionals

Net zoals de ouders, jongeren en andere bewoners zijn ook de overheid, politie en sociale hulpinstanties in de buurt heel belangrijk om met elkaar samen te werken en af te stemmen. Op deze manier werken we samen aan een holistische en integrale aanpak.

Operatie Periscoop werkt vanuit een overtuiging, een visie en een strategie, maar heeft geen vaste activiteiten. Wat er wordt gedaan verschilt per buurt en wordt vastgesteld aan de hand van het actie onderzoek/mapping dat we samen met de kinderen uit de buurt doen. Dit is tegelijk de kracht van Operatie Periscoop om creatief in te kunnen spelen op wat er zich in een buurt afspeelt en waar de echte behoeften liggen.

Operatie Periscoop is geboren uit een ingeving om met kinderen op Curaçao een buurt te onderzoeken. Ondertussen is ook in Amsterdam de aanpak succesvol en het kan in principe in elke buurt of stad toegepast worden.