Stichting Operatie Periscoop

De stichting stelt ons in staat te doen waar we in geloven met al onze passie en creativiteit. Hier nemen wij, samen met het bestuur, 100% het initiatief  om onze artistieke vrijheid te botvieren zonder revolutionaire restricties of gedachten aan vraag en aanbod. Kinderparticipatie klinkt heel schattig, maar op het moment dat dit werkelijk vorm krijgt in de publieke ruimte kan het behoorlijk controversieel zijn.

Hoe zou een door kinderen ontworpen voorgevel eruit zien?Of een fietspad, een plein of een weg?

En welke acties zouden kinderen bedenken om de sfeer op straat te verbeteren?

 

De stichting is opgericht in juli 2014

Artikel 1

1. De stichting draagt de naam: Stichting Operatie Periscoop.
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Amsterdam.

Doel

Artikel 2

1. De stichting heeft ten doel:
a. het stimuleren van kinderparticipatie, creatieve ontwikkeling en ruimtelijke
expressie in de buurt voor en door kinderen en de rest van de
buurtbewoners. Zowel in buurten van Nederland als in het buitenland,
voornamelijk, maar niet uitsluitend, in stedelijke aandachtswijken.
De stichting beoogt de magie terug te brengen in de buurt via de fantasie van
kinderen door met hen een duidelijke visuele stempel te drukken op de
publieke ruimte en tevens via een oprechte verbinding met de buurt de sfeer
en sociale cohesie in buurten te versterken;
b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de
ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
a. het verbinden van sociale netwerken in de buurt en daarbuiten;
b. het organiseren van actie onderzoek met kinderen;
c. publieke interventies in de buurt;
d. exposities in de openbare ruimte, workshops, publicaties, ontwerpen,
installaties, websites, sociale media, digitale film, muziek en theater
producties, conferenties en bijeenkomsten.

3. De stichting heeft het maken van winst uitdrukkelijk niet ten doel.

 

De bestuurders zijn:

  • Ilma Kramer
  • Yvonnen de Vries
  • Lupe Manuela

 

Jaarverslag:

Zodra het eerste jaarverslag is opgemaakt zal het hier beschikbaar zijn