OVER OPERATIE PERISCOOP

Visie

De fantasie van kinderen is een bron van inspiratie die buurten een enorme impuls kan geven als hier ruimte voor wordt gegeven in beleid en de uitvoering hiervan. Creatief ontwikkelen is net zo belangrijk als taal en rekenen en ieder kind zou de mogelijkheden voor moeten krijgen.

Missie:

Operatie Periscoop stimuleert kinderparticipatie door middel van creatieve ontwikkeling, ruimtelijke expressie en het maken van een oprechte verbinding met de buurt.

Operatie Periscoop werkt samen met kinderen, hun ouders en omgeving en doet ‘mapping’ en actie-onderzoek op buurtniveau naar hun beleving van de wijk; we dragen praktische ideeën en oplossing aan die we met de kinderen bedenken en doen creatieve interventies in de openbare ruimte; ‘placemaking’. Op deze manier brengen we magie terug in de buurt.

Kortom:

Operatie Periscoop is er om de stem van kinderen en jeugd te verheffen en hiermee een zichtbare stempel te drukken op de openbare ruimte waardoor de leefbaarheid en sociale cohesie toenemen op buurt niveau.

Organisatie

Operatie Periscoop bestaat uit twee initiatiefnemers: Margreet van der Vlies en Yehudi van de Pol. We werken samen met een collectief en netwerk van kunstenaars en andere creatieve ondernemers uit west. Ons kantoor/atelier is gevestigd aan de Krelis louwenstraat in de Gulden Winckelbuurt van de Bos en Lommer.

Operatie Periscoop bestaat uit een VOF Operatie Periscoop en een Stichting Operatie Periscoop.

VOF

De VOF is vanaf 2014 opgericht en vervangt de eenmanszaak AtelierHabitat die al sinds 2009 projecten onder de naam Operatie Periscoop uitvoert. Binnen de VOF hebben we twee hoofd activiteiten:

  1. Operatie Periscoop: kinderparticipatie buurt activeringsprojecten, ‘mapping’ en ‘place-making’. Zoals: Operatie Periscoop Bosleeuw in de Guldenwinckelbuurt; Het veiligheidsonderzoek “Operatie Periscoop Kolenkids”; Rua-project in Zuid-Oost; En het onderzoek “Operatie Periscoop Frederik hendrik”;
  2. Atelier Habitat Architectuur: Huizen ontwerpen, Lesgeven op scholen; “grote gezinnen, kleine huizen” in de Kolenkit en ontwerpklussen zoals Erasmuspark kaart en Hertenspieghelplein kaart.

Deze twee activiteiten zijn binnen 1 VOF samengevoegd omdat dit de meest efficiënte en kostenbesparende optie was.

Stichting Operatie Periscoop

De stichting is in de zomer van 2014 opgericht om eigen projecten te initiëren en het traject van professionalisering van actieve buurtbewoners te faciliteren; het opleiden van buurtbewoners en het uitbetalen van vrijwilligers vergoedingen. De stichting is verder opgericht met als doel het belang van kinderparticipatie voor het voetlicht te brengen.