Wat tof dat jij wilt meedoen aan Best of the West 2020: Pandemie. Hieronder vindt je het officiële reglement van Best of the West. Lees het goed door! Onderaan de pagina staat een link naar het inschrijfformulier.

REGLEMENT BEST OF THE WEST 2020


Stadsdeel West organiseert samen met Stichting Operatie Periscoop ‘Best of the West 2020’ in

het kader van talentontwikkeling van de jeugd en de jongeren in het Stadsdeel West. Het doel is

een podium te bieden waar aanwezig talent zich kenbaar kan maken. Door middel van deelname

aan de wedstrijd maakt men kans op prijzen om het talent verder te ontwikkelen. De verkiezing

van “Best of the West 2020” vindt plaats onder verantwoordelijkheid van Stadsdeel West in

samenwerking met het Bestuur en management van Stichting Operatie Periscoop.


ARTIKEL 1 BEGRIPSBEPALING

Best of the West: Best of the West 2020

Deelnemer: Degene die zich via internet voor de wedstrijd (volledig) inschrijft

Reglement: Reglement Best of the West 2020

De Stichting: Stichting Operatie Periscoop

Stadsdeel : Stadsdeel West.


ARTIKEL 2 DEELNEMER

1. De deelnemer dient op 1 september 2020 minimaal 8 jaar en maximaal 23 jaar oud te zijn.

2. De deelnemer moet woonachtig, schoolgaand en/of werkend zijn in stadsdeel West.

3. Als de deelnemer zich in groepsverband aanmeldt, moeten minimaal twee leden van de groep

woonachtig, schoolgaand en/of werkend zijn in stadsdeel West.


ARTIKEL 3 DEELNEMING

1. De deelnemer/diens wettelijke vertegenwoordiger bij minderjarigen jonger dan 18 jaar dient zich

via de website www.bestofthewest.nl in te schrijven voor de wedstrijd. Op de website staat alle

informatie over deelname aan de wedstrijd.

2. De deelnemer/diens wettelijke vertegenwoordiger bij minderjarigen jonger dan 18 jaar kan zich in

de periode van 20 april 2020 tot en met 1 september 2020 inschrijven.

3. De deelnemer/diens wettelijke vertegenwoordiger bij minderjarigen jonger dan 18 jaar dient zich

zelf in te schrijven, aangezien hij/zij kennis dient te nemen van dit reglement.

4. Voor het Beeldende Kunst podium kunnen scholen werk aanleveren van de scholieren. De scholen

stellen de deelnemende scholieren op de hoogte van het reglement.

5. De deelnemer/diens wettelijke vertegenwoordiger bij minderjarigen jonger dan 18 jaar krijgt via de

mail een ontvangstbevestiging van zijn deelname aan de wedstrijd.

6. Stadsdeel West en het bestuur en management van Stichting Operatie Periscoop hebben het recht

om deelnemers, zonder opgaaf van reden, elk moment te diskwalificeren.


ARTIKEL 4 WINNAARS EN PRIJS

1. Per discipline kiest een deskundige jury drie winnaars.

2. Een jury, bestaande uit kunstenaars en culturele professionals beoordelen het optreden en stellen een

juryrapport op. De uitslag van de jury is bindend en is niet vatbaar voor bezwaar.

3. Alle deelnemers verplichten zich aanwezig te zijn tijdens de prijsuitreiking. De winnaars worden op

12 september om 18.00 uur bekend gemaakt na afloop van Best of the West 2020 in Podium

Mozaïek.

4. De finales bestaan in principe uit de volgende disciplines:

Versterkt (zang, elektrische instrumentalisten en bandjes)

Akoestisch (singer-songwriters, instrumentalisten)

Dans (alle stijlen)

Woorden (poëzie, rap, verhalen vertellen, spoken word)

Kunst (film, fotografie en beeldende kunst)

5. Er is in totaal € 8.000,- aan prijzengeld te verdelen. Per discipline is er een 1ste, 2de en 3de prijs,

mits er minimaal 5 aanmeldingen per discipline zijn.

6. Als er minder dan 5 deelnemers zijn, wordt de discipline gekoppeld aan een soortgelijke discipline.

7. Als er een aanmelding is van een nog niet bestaande discipline, zal dit ondergebracht worden bij

een discipline dat het best passend is.

8. Er is per discipline € 1.600,- aan prijzengeld te verdelen onder de winnaars (1e prijs is € 750, 2e prijs

is € 500, 3e prijs is € 350). De prijzen bestaan uit trajecten voor het volgen van workshops,

(vervolg)opleidingen voor de verschillende disciplines of repetitie- en studiotijd voor musici etc.

Stichting Operatie Periscoop zal de trajecten coördineren en de financiën organiseren.

9. De prijzen afhandeling moet voor 30 december 2020 plaatsvinden. Na 30 december 2020 komt de

prijs te vervallen.


ARTIKEL 5 VOORWAARDEN

1. De deelnemers/diens wettelijke vertegenwoordiger bij minderjarigen jonger dan 18 jaar verlenen

hun medewerking aan eventuele publiciteit die samenhangt met de wedstrijd.

2. De deelnemers/diens wettelijke vertegenwoordiger bij minderjarigen jonger dan 18 jaar stemmen

ermee in dat beelden (film en fotografie) van hun optreden kunnen worden gepubliceerd via de

website en kunnen worden gebruikt voor publiciteitsuitingen in lokale media en in

communicatiemiddelen van Stichting Operatie Periscoop en Stadsdeel West.

3. Stadsdeel West en het Bestuur en management van Stichting Operatie Periscoop behouden zich

het recht voor om het programma op 12 september 2020 te wijzigen c.q. niet door te zetten. Stadsdeel

West en het Bestuur en management van Operatie Periscoop aanvaarden hiervoor op geen enkele

wijze aansprakelijkheid.

4. Door deelname aan de wedstrijd verbinden de deelnemers/diens wettelijke vertegenwoordiger bij

minderjarigen jonger dan 18 jaar zich tot de onvoorwaardelijke en volledige aanvaarding van dit

reglement.